ANBI

Stichting Musica Antica is statutair gevestigd in Den Haag.
Fiscaal nummer: 8062.14.697
KvK-nummer: 41169413
De stichting is erkend als Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (Culturele ANBI)
 
Contactgegevens
Binckhorstlaan 36, M114,
2516 BE, Den Haag
Telefoon: 06-21701022
E-mail: info@musantica.nl
 
Doelstelling van Musica Antica is het voor een breed publiek organiseren van Oude-Muziek-concerten. Nederland heeft op dit gebied een internationale reputatie, en jonge, talentvolle musici komen uit alle delen van de wereld naar ons land om zich hier te specialiseren. Musica Antica investeert daarom in de nieuwe generatie Oude-Muziek-musici: in de eigen concerten biedt zij jonge musici podiumervaring en zij adviseert hen op weg naar de grote(re) podia. Musica Antica stimuleert het onderzoek naar 'nieuw' repertoire door musici de ruimte te geven om een origineel en verrassend programma samen te stellen. Door het steunen van een grondige bestudering van contemporaine geschriften en historische instrumentenbouw in bibliotheken en musea over de hele wereld, treedt Musica Antica in de voetsporen van de nieuwsgierige pioniers van de Oude-Muziek-beweging. Het Nederlandse muziekleven speelde in deze grootste vernieuwing voor de klassieke muziek in de tweede helft van de 20ste eeuw een cruciale rol. Vanuit dit historisch besef biedt Musica Antica het publiek elk jaar een verrassende programmering met zowel onbekend als bekend repertoire.
Het beleidsplan van Musica Antica is neergelegd in het  "Meerjarenbeleidsplan 2021-2024 Den Haag".
 
Bestuur Musica Antica
Aletta Hekker, voorzitter
Paul Breitbarth, secretaris
Sven de Jongh, penningmeester
Harry Rek, lid
Véronique Timmerhuis, lid
 
De bestuursleden van Musica Antica verrichten hun taken onbezoldigd. Bezoldiging van de directie vindt plaats conform de CAO Nederlandse Podia.
 
Beleidsplan en jaarverslagen
Beleidsplan Musica Antica 2020-2024. Download via deze link
Jaarverslag 2015. Download via deze link.
Jaarverslag 2016. Download via deze link.
Jaarverslag 2017. Download via deze link.
Jaarverslag 2018. Download via deze link. 
Jaarverslag 2019. Download via deze link. 
Jaarverslag 2020. Download via deze link.