Over ons

Musica Antica is een van de belangrijkste organisaties voor Oude Muziek in Nederland.

Op het gebied van de historische uitvoeringpraktijk vervult Nederland al decennialang een pioniersrol. Jonge musici komen uit alle delen van de wereld naar ons land om hier Oude Muziek te studeren. Met hun ensembles verrijken ze ons muziekleven, ook na hun studie. Musica Antica investeert in deze nieuwe generatie en geeft de beste en boeiendste musici een podium. 
Wij vinden het belangrijk dat onze musici een eigen visie ontwikkelen en stimuleren hen zich te verdiepen in oude bronnen en historische instrumenten. Ook sporen we hen aan ‘nieuw’ repertoire te zoeken en verrassende programma’s samen te stellen. Daarmee wil Musica Antica de ­pioniersgeest van de oudemuziekbeweging levend houden.
Door hun enthousiasme en contact met het publiek maken onze musici van ieder concert een inspirerende belevenis: ze raken je in hoofd en hart.
 
Bestuur:
Aletta Hekker, voorzitter
Paul Breitbarth, secretaris
Sven de Jongh, penningmeester
Harry Rek, lid 
Veronique Timmerhuis, lid
                                                                                 
Directie:
Ernst Jaap Rozenboom, zakelijk leider
Tim Veldman, artistiek leider