Musica Antica Vriendenprijs

Musica Antica Vriendenprijs

Met ingang van 2014 kent Musica Antica da Camera een jaarlijkse prijs toe aan de meest veelbelovende individuele musicus of het meest veelbelovende ensemble uit de programmering van het voorgaande seizoen. Deze prijs, ter grootte van € 1.000, draagt de naam Musica Antica Vriendenprijs omdat hij door Vriendenbijdragen wordt opgebracht. Op zondag 21 september 2014 werd deze nieuwe prijs voor de eerste keer  uitgereikt in de Lutherse Kerk te Den Haag. Winnaar was de organist Maciej Wierzcholowski.

De prijs die Musica Antica voorgaande jaren ter beschikking van de jury van het Internationale Van Wassenaer Concours stelde, is sinds 2014 van vorm veranderd. Het Internationale Van Wassenaer Concours werd vanaf dat jaar in samenwerking met het Festival Oude Muziek georgansieerd, maar de band met Musica Antica is gebleven. Uit de door de concoursjury geselecteerde laureaten kiest de artistiek leider van Musica Antica een musicus of ensemble die hij uitnodigt voor een concert in een van de series van Musica Antica in het volgende concertseizoen.

Eerdere prijswinnaars:
1996 : Arthur Schoonderwoerd (Nederland), fortepiano
1998 : Cassandra Luckhardt (V.S.), viola da gamba/barokcello
2000 : Maria Keohane (Zweden), sopraan
2002 : Ian Wilson (Verenigd Koninkrijk), blokfluit
2004 : Johannes Heim (Duitsland), barokviool
2006 : Maria Ferré Perez (Spanje), tokkelinstrumenten
2009 : Anne Pustlauk (Duitsland), traverso
2011: Tomoki Sumya (Korea), contrabas                                                                                                                                       

2014: Musica Antica Vriendenprijs: Maciej Wierzcholowski; Internationaal Van Wassenaer Concours: Camerata Bachiensis;          

2015: Musica Antica Vriendenprijs: Iason Marmaras;                                                                                                                      

2016: Musica Antica Vriendenprijs: Telemuffat.