Privacyverklaring Musica Antica

Stichting Musica Antica da Camera (verder "Musica Antica") wil u zo goed mogelijk van dienst zijn bij een bezoek aan onze website. Daarom moeten wij in bepaalde gevallen gegevens van u verwerken. Musica Antica neemt uw privacy zeer serieus en behandelt uw gegevens daarom uiterst zorgvuldig. Voorop staat dat Musica Antica zich in alle gevallen houdt aan de eisen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), die vanaf 25 mei 2018 in werking is getreden.

Met welk doel verwerkt Musica Antica mijn persoonsgegevens?

Musica Antica gebruikt de door u bij aankoop of via de website verstrekte persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • de organisatie van een concert;
  • het uitvoeren en/of verwerking van transacties (betalingen) die via de website verlopen;
  • het versturen van digitale nieuwsbrieven en fysieke brochures en magazines.

Welke persoonsgegevens verwerkt Musica Antica van mij?

De gegevens die worden verwerkt zijn alleen die gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de bovenstaande doeleinden. Hierbij kunt u denken aan naam, adres, woonplaats, gekochte kaarten, enzovoorts. Wilt u een volledig overzicht van uw gegevens dan kunt u een inzageverzoek doen (zie onder).

Zijn mijn gegevens goed beveiligd?

Ja, conform de eisen in de Algemene verordening gegevensbescherming draagt Musica Antica zorg voor een adequaat en passend niveau van beveiliging.

Waar kan ik terecht als ik me wil afmelden voor de nieuwsbrief, inzage wil in mijn gegevens, of andere vragen heb over het privacybeleid?

Wanneer u zich wilt afmelden voor de nieuwsbrief, dan klikt u op de link die onderaan iedere nieuwsbrief van Musica Antica opgenomen is ( "Uitschrijven/gegevens wijzigen"). Wanneer u zich wilt afmelden voor de (jaar-)brochures of leporello-magazines, of vragen, opmerkingen of klachten heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens of andere vragen hebt over het privacybeleid van Musica Antica, dan kunt u altijd contact met ons opnemen via info@musantica.nl.