Groots in een kleine taal - Camerata Trajectina 50 jaar

 • 16 mei 2024 - 20:00

 • Oud-katholieke Kerk

 • Slider camerata trajectina

Beschrijving

GROOTS IN EEN KLEINE TAAL
 
De moedertaal ligt het dichtst bij het hart. Daarom is Camerata Trajectina al 50 jaar pleitbezorger van zingen in het Nederlands. Wie het œuvre van het ensemble bekijkt, krijgt een cursus in de Nederlandse muziekgeschiedenis. In de woorden van de laudatio bij de Visser-Neerlandiaprijs voor Cultuur: "Dankzij onderzoek en uitvoering heeft Camerata Trajectina onze kennis van de Nederlandse muziek uit de middeleeuwen, de Renaissance en Vroegbarok aanzienlijk verruimd en de mythe weerlegd dat de Nederlandse cultuur een anti-muzikale of muziek-arme cultuur zou zijn geweest. Het ensemble bracht een schat van tot dusver onbekend muzikaal werk aan het licht en voert die uit op hoog professioneel niveau en op enthousiasmerende wijze..."
 
In dit jubileumjaar kijken we terug. Wat waren de mooiste projecten en wat leverde de meest bijzondere muziek op? Zijn het de Geuzenliederen, de reien uit de Gijsbrecht, is het Hadewijch, de eerste Nederlandse opera Bacchus, Ceres en Venus, of het Antwerps Liedboek waarvoor ze een Edison ontvingen?
 
U mag het zeggen! Via een uitgebreide peiling en een stemming voorafgaand aan de jubileumtournee worden de onderdelen van het programma bepaald door het publiek van Camerata Trajectina. Samen maken musici en publiek er een gedenkwaardig feest van!
 


Uitvoerenden

Camerata Trajectina


Programma

 • Klaartje van Veldhoven, sopraan
 • Sytse Buwalda, alt
 • Nico van der Meel, tenor en muzikale leiding
 • Berend Eijkhout, bas
 
 • Saskia Coolen, blokfluit & viola da gamba
 • Constance Allanic, harp & viola da gamba
 • Cassandra Luckhardt, viola da gamba
 • Arjen Verhage, luit en citer
 
Geuzenliederen
Neemt my inder hand
Slaet op den Trommele
Nero moordadich
Het Gentsch Vader-onze
Merck toch hoe sterck
Wy Geuskens willen nu singhen,
Wilhelmus 
Stort tranen uyt
Den Geusen Haes-op
 
Psalmen
Psalm 5 Jan Pieterszoon Sweelinck (tekst: Filips van Marnix van Sint-Aldegonde)
Improvisatie over Psalm 2
Het reghende seer ende ich worde nat 
Psalm 3 Jacob Clemens non Papa en Gherardus Mes
Triumph-Lied voor Piet Heyn en Hendrick Lonck op Psalm 68 Jan Pieterszoon Sweelinck
 
Liederen van P.C. Hooft 
Rosemont, hoordij spelen noch zingen muziek: Pierre Guédron
Ach, Amarilis wijze: Vant Boerinneken dat water haalt
Klaere, wat heeft er uw hartjen verlept wijze: Wooddicocke
Galathea wijze: Gister avont spade sloot ick mijn deur
O mijn gewenste weelde (Dartelavond) muziek: Giovanni Giacomo Gastoldi
 
Maastrichts Liedboek: 
Schoon lief, uut charitaten Ludovicus Episcopius
De lustelijcken mey is nu in sijnen tijt Jacobus Clemens non Papa
Die vogelkens vrolick ruyten Jacobus Clemens non Papa
Wij comen hier gheloopen anoniem
Een bier, een bierenbroyken Ludovicus Episcopius
 
----- Pauze -----
 
De grote dichters 
Bouffons
't Nieuw-Jaer is ons nu weder toegekomen Jacob Cats, muziek: François Richard 
Hoe is 't beloven Constantijn Huygens, wijze: Luz de mi alma
Waer werd oprechter trouw Joost van den Vondel, muziek: Antoine de Boësset
Fytje Floris Gerbrand Adriaensz. Bredero, wijze: Bange suchjes gaet nu spelen  
 
Oude muziek, nieuwe teksten: Gerrit Komrij
Waer sij di Han Jacob Obrecht
O Venus' band zettingen: Josquin des Prez & anoniem
Calata (instrumentaal) Joan Ambrosio Dalza
Meiskin es u cutkin ru Jacob Obrecht
 
Johan Schenk (1660-ca 1712)                         
Uit de opera  Bacchus, Ceres en Venus (1686)
Ballet van Bacchus
Ik smelt van druk (Venus)
Al die niet meugen (Sylenus)
Sarabande
Wat leed kan toch u, landman, kwellen (Ceres)
Gedenkt Jupyn, myn Vader, niet (Bacchus)
Dans van Cupido
Nu mag de aarde vrolyk wezen  

Kaarten

€ 29,50 p.p.