Steun ons

Word Vriend van Musica Antica

De activiteiten van Musica Antica worden gelukkig gesteund door gemeenten en private fondsen. Maar zoals iedereen heeft Musica Antica ook vrienden nodig, veel vrienden. En u zult merken dat vrienden bij ons met open armen ontvangen worden. Niet alleen steunen onze vrienden jonge musici op weg naar het grote(re) concertpodia, ze houden ook de Oude Muziek levend in de regio Zuid-Holland met concerten in Den Haag, Voorschoten en omstreken. Nederland heeft een leidende positie in de wereld van de Oude Muziek en Musica Antica vindt het belangrijk om (jonge) musici te stimuleren, te steunen en goed te betalen. Daarom is uw steun zeer nodig.

Een Vriend van Musica Antica is meer dan een donateur. Muziek is de taal van het hart. Het is een belevenis om op bijzondere locaties samen met andere vrienden van de mooiste concerten te genieten, met passie gespeeld op authentieke instrumenten. We verwelkomen iedere Vriend met een mooi welkomstgeschenk. Elk jaar bieden wij u gratis een speciaal Vriendenconcert aan. Jaarlijks reiken wij de Musica Antica Vriendenprijs uit aan de beste musicus of ensemble uit onze concertseries - gekozen door een jury bestaand uit Vrienden. En daar blijft het niet bij, want met vrienden deel je je mooiste momenten. Daarom bieden we door het jaar heen onze Vrienden kortingen aan, bijvoorbeeld op muziekreizen of bijzondere voorstellingen bij andere podia.

Vriendschap deel je. Word zelf Vriend en kom bij onze enthousiaste Vriendenkring, of maak ook een vriendin, familielid, buurman of collega Vriend van Musica Antica! Om de kosten hoeft u het niet te laten. Wij vragen voor één persoon een minimumbedrag van € 30, voor twee personen € 55. Maar we hopen natuurlijk dat u meer kunt geven, want met meer steun kunnen we meer doen. Uw betrokkenheid is van groot belang. Word vandaag nog Vriend van Musica Antica en beleef het mee!

Stuur via deze link een bericht naar zakelijk leider Ernst Jaap Rozeboom om Vriend te worden.

Ook bedrijven en instellingen kunnen natuurlijk vriend worden. Uw partners, klanten of personeel zijn van harte welkom op onze concerten, die inspireren en motiveren. Onze professionele organisatie ondersteunt u met plezier bij het ontwikkelen van bijzondere gelegenheden. Zakelijk leider Ernst Jaap Rozenboom spreekt graag met u over uw specifieke wensen.

Wlt u een stapje verder gaan dan een jaarlijkse donatie? Word dan Vriend voor het Leven. Doordat Musica Antica een culturele Algemeen Nut Beogende Instelling is, mag u zelfs een kwart meer aftrekken dan u aan ons schenkt. Wilt u de Oude Muziekbeoefening ook on de toekomst veilig stellen? U kunt Musica Antica ook opnemen in uw testament.

Jaarlijkse donatie

Voor gewone giften gelden een drempelbedrag en een maximum. Het drempelbedrag is 1% van uw drempelinkomen, met een minimum van € 60. Wat u meer hebt betaald dan dit drempelbedrag, mag u aftrekken. Maar u mag niet meer aftrekken dan het maximum: dat is 10% van uw drempelinkomen. Omdat Musica Antica een ANBI is, mag u, wanneer u uw aftrekpost berekent, deze gift verhogen met 25%. Voor deze verhoging  geldt een maximum van € 1.250.

Voorbeeld:        
U wilt Musica Antica een gift doen van € 500. Door Musica Antica's status van culturele ANBI mag U het bedrag van deze gift verhogen met 25% = € 125 (de multiplier). 
Het bedrag van de aftrekbare gift is dus € 500 + € 125 = €625.

Vriend voor het Leven

Als u sympathiek tegenover de doelstellingen van Musica Antica staat en u wilt optimaal van de Geefwet en de multiplier gebruikmaken, dan kunt u een langlopende periodieke schenking met ons afspreken. Periodieke giften zijn volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Voor deze periodieke schenking is sinds 2014 niet langer een notariële overeenkomst nodig. Voorwaarde blijft, dat de overeenkomst tenminste vijf jaar loopt.

Dit is eenvoudiger, omdat de schenker dan niets te maken heeft met een drempelinkomen, en fiscaal aantrekkelijker, omdat het volledige bedrag van de schenking altijd en geheel aftrekbaar is van de Inkomstenbelasting. Ook het maximum aftrekbare bedrag voor het totaal van uw giften van 10% van uw drempelinkomen is niet van toepassing.       

Voorbeeld:       
U wilt Musica Antica
€ 1.000 per jaar schenken. Dit bedrag mag u verhogen tot 125 % (de multiplier), dat is € 1.250 en tevens uw aftrekpost. Bij het toptarief van 52 % krijgt u van elke € 1.000 dus € 650 van de fiscus terug. Een gift van € 1.000 kost u € 350 (€ 480 zonder multiplier).

U kunt er dus voor kiezen het extra fiscale voordeel van € 250 (= netto € 130) aan de cultuur te schenken, zonder dat het u iets extra’s kost.  
                  
Voor andere tariefgroepen geldt eenzelfde soort berekening. Het netto fiscale voordeel bedraagt bij het 42 % tarief € 100 en bij het 33 % tarief € 75.

Testamentaire schenking

Omdat Musica Antica door de Belastingdienst is erkend als ANBI, is begunstiging van de stichting in het kader van de nalatenschap vrijgesteld van schenkingsrecht.  Ook in dit geval kunnen erfstellingen zowel financieel als in natura (bijv. instrumenten) zijn. Anders dan bij periodieke donaties kan aan de erfstelling echter geen legaat of opdracht verbonden zijn, anders vervalt de vrijstelling van erfbelasting.